HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH HIẾN MÁU TOÀN CẦU VỚI THIẾT KẾ LOGO CỦA THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU

Hưởng ứng chiến dịch #missingtype toàn cầu của tổ chức NHS Blood and transplant, các thương hiệu cắt giảm các chữ “A”, “B”, “O” là tên các nhóm máu chính trong thiết kế logo chuyên nghiệp của mình. Kể từ khi thành lập từ năm 2015, đây là chiến dịch được sự hưởng ứng rộng…