Công ty Thiết Kế Chuyên Nghiệp

Grey Ants Solutions

Ngành truyền thông - quảng cáo có nhu cầu tuyển dụng lớn

Ngày Đăng : 14/10/2018 - 8:12 AM

Nhóm ngành truyền thông - quảng cáo dự báo nhu cầu tuyển dụng trong những năm tới khá lớn, chủ yếu là trình độ CĐ, ĐH.

Ngành truyền thông - quảng cáo có nhu cầu tuyển dụng lớn
Ảnh minh họa về ngành truyền thông - marketing.

Truyền thông - quảng cáo là một phần không thể thiếu của xã hội hiện đại. Trong mạng lưới của ngành công nghiệp quảng cáo, mức đầu tư cho quảng cáo trực tuyến đang ngày càng được gia tăng.

Trong khi mức đầu tư cho quảng cáo truyền hình được dự đoán sẽ giảm khoảng 3% mỗi năm cho đến năm 2020, doanh thu quảng cáo in ấn sẽ ngày càng suy giảm mạnh. Điều đó cho thấy xu hướng phát triển của ngành công nghiệp quảng cáo truyền thông đang theo một bước tiến mới phù hợp với xu hướng thế giới, quảng cáo qua phương tiện thiết bị số, internet với chi phí đầu tư thấp hơn nhưng vẫn đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp.

Theo Trung tâm dự báo nguồn nhân lực TP.HCM, dự báo nhu cầu chỗ việc làm trống bình quân hàng năm của ngành Ngành Truyền thông - Quảng cáo - Marketing khoảng 21.600 người chiếm khoảng 8% tổng nhu cầu nhân lực TP.HCM.

Nhu cầu nhân lực qua đào tạo của ngành Ngành Truyền thông - Quảng cáo - Marketing chiếm khoảng 76,46%. Trong đó nhu cầu nhân lực trình độ sơ cấp và không bằng chiếm 1,90%; nhu cầu nhân lực trình độ trung cấp chiếm khoảng 21,75%; nhu cầu trình độ cao đẳng chiếm 23,49%; nhu cầu trình độ đại học chiếm 28,89%, nhu cầu trình độ trên đại học chiếm 0,43%.

Bài viết liên quan

facebook
Gọi điện SMS Chỉ đường