THIẾT KẾ CATALOGUE NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Catalogue, brochure là các ấn phẩm quen thuộc để cung cấp những thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ . . . tới khách hàng, đối tác. Và trong thiết kế catalogue ngành công nghiệp thì công nghệ, kĩ thuật mới, máy móc tiên tiến, hiện đại sẽ là nội dung cần được đầu tư nhiều nhất. Các ngành…