ỨNG DỤNG CỦA THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 3D

Nhắc đến lĩnh vực thiết kế thì bạn dễ nghĩ ngay đến hình ảnh 2D phẳng. Nhưng nếu tiếp cận vào chiều thứ ba thì mẫu thiết kế của bạn có thể nổi bật hơn nhiều lần. Những ví dụ sau cho thấy kết quả tuyệt vời có thể đạt được với sự sáng tạo và độc…