Báo giá thiết kế tháng
5 (100%) 1 vote

1,000,000/ tháng
 • Thiết kế quảng cáo mạng xã hội*: 1 cover, 1 avatar, 4 hình post
 • Thời gian thiết kế: tối đa 2 ngày làm việc. Thời gian chỉnh sửa: tối đa 2 ngày làm việc. Mỗi mẫu yêu cầu: 1 thiết kế. Đội ngũ thực hiện: team VN & team Mỹ.
 • Thanh toán 100% phí vào đầu mỗi tháng. Yêu cầu thiết kế có thể gửi tập hợp 1 lần hoặc gửi từng đợt

3,000,000/ tháng
 • Thiết kế quảng cáo mạng xã hội*: 1 cover, 1 avatar, 8 hình post
 • Thiết kế 1 banner cho website
 • Thời gian thiết kế: tối đa 2 ngày làm việc. Thời gian chỉnh sửa: tối đa 2 ngày làm việc. Tối đa: 3 lần chỉnh sửa cho 1 mẫu thiết kế. Mỗi mẫu yêu cầu: 1 mẫu thiết kế. Đội ngũ thực hiện: team VN & team Mỹ.
 • Thanh toán 100% phí vào đầu mỗi tháng. Yêu cầu thiết kế có thể gửi tập hợp 1 lần hoặc gửi từng đợt.

5,000,000/ tháng
 • Thiết kế quảng cáo mạng xã hội*: 1 cover, 1 avatar, 12 posts (bao gồm 1 infographic)
 • Thiết kế 3 banner cho website
 • Thiết kế ấn phẩm bán hàng & marketing: Tờ rơi, standee, poster, băng rôn, thiệp
 • Thời gian thiết kế: tối đa 2 ngày làm việc. Thời gian chỉnh sửa: tối đa 2 ngày làm việc. Tối đa: 3 lần chỉnh sửa cho 1 mẫu thiết kế. Mỗi mẫu yêu cầu: 2 mẫu thiết kế. Đội ngũ thực hiện: team VN & team Mỹ.
 • Thanh toán 50% phí vào đầu mỗi tháng hợp tác. Thanh toán 50% phí còn lại vào cuối mỗi tháng hợp tác. Yêu cầu thiết kế có thể gửi tập hợp 1 lần hoặc gửi từng đợt.

Báo giá thiết kế theo tháng

10,000,000/ tháng
 • Thiết kế quảng cáo cho mạng xã hội*: 1 cover, 1 avatar, 20 hình quảng cáo (đã bao gồm 2 infographic)
 • Thiết kế 3 banners cho website
 • Thiết kế ấn phẩm bán hàng & marketing: Tờ rơi, standee, poster, băng rôn, thiệp Catalog, power point, landing page, menu, chỉnh ảnh và cập nhật sản phẩm lên website (tối đa 10 sản phẩm), thiết kế gian hàng hội chợ, thiết kế quà tặng khuyến mãi (thẻ thành viên, voucher, vật phẩm...)
 • Thời gian thiết kế: tối đa 2 ngày làm việc Thời gian chỉnh sửa: tối đa 2 ngày làm việc Số lần chỉnh sửa cho 1 mẫu thiết kế: tối đa 3 lần Đội ngũ thiết kế: team VN & team USA
 • Thanh toán 50% chi phí vào đầu mỗi tháng hợp tác Thanh toán 50% chi phí còn lại vào cuối mỗi tháng hợp tác

Báo giá thiết kế theo tháng

20,000,000/ tháng
 • Thiết kế quảng cáo cho mạng xã hội*: 1 cover, 1 avatar, 30 hình quảng cáo (đã bao gồm 3 infographic)
 • Thiết kế banner cho websites và hình ảnh cho bài viết chạy SEO
 • Thiết kế ấn phẩm bán hàng & marketing: Tờ rơi, standee, poster, băng rôn, thiệp Catalog, power point, landing page, menu, chỉnh ảnh và cập nhật sản phẩm lên website (tối đa 10 sản phẩm), thiết kế gian hàng hội chợ, thiết kế quà tặng khuyến mãi (thẻ thành viên, voucher, vật phẩm...)
 • Thời gian thiết kế: tối đa 2 ngày làm việc Thời gian chỉnh sửa: tối đa 2 ngày làm việc Số lần chỉnh sửa cho 1 mẫu thiết kế: không giới hạn Đội ngũ thiết kế: team VN & team USA
 • Thanh toán 50% chi phí vào đầu mỗi tháng hợp tác Thanh toán 50% chi phí còn lại vào cuối mỗi tháng hợp tác

THAM KHẢO MẪU THIẾT KẾ QUẢNG CÁO:

GHI CHÚ:

(*) facebook, instagram, linkedin, pinterest…với kích cỡ tương thích từng ứng dụng. Không bao gồm chụp ảnh (tính phụ phí cho chụp ảnh)

(**) chụp hình sản phẩm tính phí phụ trội theo buổi hoặc theo sản phẩm (tuỳ từng ngành nghề)

(***) làm clip/ video quảng cáo (dạng TVC, dạng hoạt hình) tính phí phụ trội theo từng dự án