Đánh giá/ Vote now!

Tài liệu bán hàng là những ấn phẩm vô cùng quan trọng cho một thương hiệu cũng như đóng vai trò chủ đạo trong thành tích bán hàng của mỗi doanh nghiêp. Do đó, Grey Ants luôn cống hiến kinh nghiệm cũng như năng lực kinh doanh quốc tế của mình cho mỗi dự án thiết kế tài liệu bán hàng bao gồm thiết kế catalog, thiết kế hồ sơ năng lực,  thiết kế credential…

null

Thiết kế hồ sơ năng lực

Thiết kế hồ sơ năng lực hiện đại cho công ty sự kiện

null

Thiết kế hồ sơ năng lực

Thiết kế hồ sơ năng lực chuyên nghiệp cho phòng khám