Công ty Thiết Kế Chuyên Nghiệp

Grey Ants Solutions

Videos Viral

Ngày Đăng : 19/06/2019 - 5:02 PM

Quy trình thực hiện video đồ họa chuyển động

 

Tiếp nhận thông tin
Lên kịch bản
Vẽ phân cảnh
Vẻ bối cảnh - nhân vật
Hiệu ứng chuyển động
Ghép âm thanh
Xem demo
Phản hồi - Chỉnh sửa
Duyệt sản phẩm
Bàn giao dữ liệu
   

 

facebook
Gọi điện SMS Chỉ đường